Podpořili nás

Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Děkan PdF UHK

"Chtěl bych velice ocenit práci společnosti Kroužky východní Čechy. Domnívám se, že jejich práce je v dnešní době a v naší společnosti velice potřebná a záslužná. Proto velice podporujeme spolupráci mezi naší Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a společností Kroužky. Vždyť poslání obou našich institucí je totožné – rozvoj školní a mimoškolní pedagogiky. Těším se na další spolupráci.“
František Vaníček působí celý život jako pedagog. Je absoloventem Akademie múzických umění a University Karlovy v Praze v oborech hra na varhany, hudební teorie a pedagogika. Spolupodílel se na řadě vědeckovýzkumných prací a je zakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu - Letohrad.

Jolana Voldánová

moderátorka

"Kroužky, které baví a zároveň dokážou odhalit skutečný zájem a možná i skrytý talent. Tak proč ne právě tyhle "Kroužky"?! Záleží nám na našich dětech a nejšťastnější jsme, když je vidíme úspěšné a rozesmáté. Někdy je třeba je zlehka postrčit, ale nikdy je nezrazovat od toho, co je skutečně baví. Ať si vyberou ten svůj "kroužek", protože pak budeme šťastní i my, rodiče!"
Jolana Voldánová téměř dvě desítky let pracovala jako moderátorka v České televizi, mimo jiné i v její hlavní zpravodajské relaci „Události“. Nyní má svůj internetový pořad "Kafe s Jolanou" na serveru Aktuálně.cz. Jolana Voldánová vystudovala pardubické gymnázium a je maminkou dvou dětí.

 

Karel Vágner

hudebník, skladatel, producent

"V kroužkách se mnohé děti vůbec poprvé setkávají s hudebním nástrojem a hudbou vůbec. Nemusí se z nich v budoucnu hned stát profesionální muzikanti nebo zpěváci. Naučit se ale svět vnímat i prostřednictvím tónů nebo krásného hlasu, život každého z nás činí bohatším. Proto se mi líbí, že společnost Kroužky různé hudebně zaměřené kroužky pořádá pro tolik šikovných dětí a na tolika místech.“

Karel Vágner je přední český skladatel, producent, baskytarista, kontrabasista, zpěvák a kapelník. Vystudoval Pražskou konzervatoř a hrál v řadě hudebních skupin. Asi nejznámější písně napsal pro Hanu Zagorovou, Stanislav Hložka, Petra Kotvalda a Karla Černocha.  Úspěšná je i jeho spolupráce s kytaristou Lubomírem Brabcem. 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

vysokoškolský pedagog

Hlavním cílem mé více než třicetileté práce v učitelské profesi a na pedagogické fakultě je co nejlepší vzájemná součinnost mezi vzdělávací praxí a teorií. Vůbec není snadné tohoto zdánlivě samozřejmého cíle dosahovat, protože propojení teorie s praxí naráží na mnoho překážek z obou stran i v celém vzdělávacím systému a je o to těžší, čím méně prostředků se na něj vynaloží a čím méně příležitostí se pro něj vytvoří. To je silný důvod, proč podporovat každou prospěšnou spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a všemi institucemi, které mohou budoucím učitelům nabídnout kvalitní uplatnění v praxi společně s možností zamýšlet se nad svou prací a zlepšovat ji. Koncepci Kroužků proto považuji za výtečný nápad a jejich činnost za velmi prospěšnou. Mladí vyučující mají elán a nadšení pro svůj obor, které přenášejí i na své svěřence. Děti je za to mají rády a s nimi si oblíbí i to, co mohou společně dělat. Tím se už od raného věku může podnítit zájem o poznávání a chuť něčím se pořádně a soustavně zabývat, která člověku pomáhá dobře se vyrovnávat se životem a být v něm úspěšný s dobrým pocitem z dobře odvedeného díla. Co si přát víc? Zejména s ohledem na stav současného školního vzdělávání, ve kterém podle nedávaných výzkumů dochází k "vyprazdňování obsahu", tj. ke ztrátě zájmu žáků o učení a poznávání Činnost Kroužků může přispívat k tomu, aby se tento zájem probouzel co nejdříve a měl šanci přetrvávat.

Jana Bernášková, herečka

Patronka tanečních a literárně dramatických kroužků

Kde herečka Jana Bernášková začala svou hereckou kariéru? Ve školním kroužku! Právě v ZŠ začala chodit do “dramaťáku” a rozhodla se, že herecké profesi se bude věnovat I v dospělosti. Dnes v kroužkové štafetě úspěšné herečky, známe například ze seriálu Vyprávěj a filmu Bestiář, pokračuje její dcera.” KROUŽKY nás provází už od roku 2010 a má dcera je v nich šťastná. Uplatňuje zde svou taneční vášeň a upevňuje tím i svou partu kamarádek,” spokojeně říká Jana Bernášková.

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc,

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta UK v Praze spolupracuje se společností Kroužky již několik let. Jedná se a vždy se jednalo o spolupráci radostnou a obohacující.Obecně prospěšná společnost Kroužky umožňuje studentům naší fakulty získat praxi s výukou dětí v mateřských a základních školách. Naši studenti zde pracují podle odborných metodik a jsou zde zdarma proškolování a vedeni k co nejlepšímu pedagogickému výkonu. Získávají zde také možnost vyzkoušet si v terénu svoji spolehlivost a schopnost děti nejen pedagogicky vést, ale být i jejich kamarádem a přirozenou autoritou. Učí se zde také dodržování daného organizačního systému, což jim jistě pomůže v dalším kariérním životě.V neposlední řadě je pro naše studenty přínosné i velmi dobré platové ohodnocení za jejich práci při vedení dětí v Kroužcích.

 Spolupráci s Kroužky hodnotím jako velmi prospěšnou. Navíc je to spolupráce vždy bezproblémová, přímočará a v neposlední řadě nadmíru příjemná. Ohlasy a reakce našich studentů nebo i učitelů jsou vždy velmi kladné.

 S paní ředitelkou společnosti se několikrát ročně scházíme a hodnotíme naši vzájemnou spolupráci. Vždy je to setkání radostné. Určitě je to dáno nejen milým a profesionálním přístupem paní ředitelky, ale i tím, že můžeme mluvit o samých pozitivech a ochotě naši spolupráci rozšiřovat.

 Společnosti Kroužky gratuluji k získání medaile pana ministra za mimořádné pedagogické zásluhy a přeji jí mnoho dalších úspěšných let spokojených dětí.

Karel Voříšek

Moderátor a lektor


 "S Kroužky spolupracuju už mnoho let. Moc mě těší, když na Kroužkované podívané vidím tu velikou snahu a radost dětí ze správně zahrané písničky na flétnu nebo hezky zatancovaného tanečku. Myslím, že zájmové kroužky mají pro děti velký smysl a je hezké, když je někdo organizuje tak profesionálně a s láskou tak jako společnost Kroužky Marušky Růžičkové"

Štěpánka Hilgertová

dvojnásobná olympijská vítězka (1996, 2000)
dvojnásobná mistryně světa (1999, 2003)
dvojnásobná mistryně Evropy (2000, 2008)

„V předškolním věku jsem měla to štěstí, že mně k pohybu vedli mí rodiče, maminka mne velmi záhy naučila obstojně plavat i lyžovat. Různé sportovní kroužky jsem začala navštěvovat až jako školačka, a z pohybové všestrannosti, kterou mi daly, jsem pak mohla těžit při své sportovní přípravě. > V dnešní době vidím, že ne všichni rodiče mají možnost a předpoklady věnovat se zájmovým aktivitám svých dětí. Kroužky nabízejí velmi různorodé zaměření a kvalifikované lektory, což je výborný předpoklad k tomu, aby si děti vytvořily kladný vztah k pohybu na celý život. A kdo ví? Třeba cesta některých z nich povede od Kroužků až pod olympijské kruhy“

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.