Ocenění

Zpráva České školní inspekce z roku 2015

Na konci listopadu 2015 jsme byli podrobeni důsledné kontrole České školní inspekce. Získali jsme nadprůměrné hodnocení!

 Inspektoři ocenili zejména:

  1. odbornou úroveň vedoucích kroužků a jejich příkladný přístup k dětem
  2. metodiku a pomůcky zejména u edukativních kroužků (vědecké pokusy a elektrokroužek, 112 atd.)
  3. komunikaci a spolupráci s rodiči či zákonnými zástupci dětí
  4. systém vlastního hodnocení samotného průběhu i výsledku vzdělávání
  5. preventivní strategii bezpečnosti a předcházení krizovým jevů

Kompletní zpráva středočeské pobočky České školní inspekce

Děkovný list

„Vážíme si toho, že naši práci pozitivně vnímají nejen děti a rodiče ale také veřejná správa. Velký díky lektorům a mým dalším kolegům, bez jejich nadšení bychom toto ocenění nezískali“

Medaile MŠMT

Marie Růžičková:
„Tato medaile je oceněním pro celý náš tým, naše lektory a učitele, kteří dennodenně pracují s dětmi v našich zájmových kroužcích. Za skvělou práci všem kolegům velmi děkuji“

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.