Informace pro zájemce o novou pobočku Kroužků

Společnost Kroužky působí na trhu už od minulého tisíciletí. Našimi různými zájmovými kroužky za tu dobu prošlo více jak 100 000 dětí. Za úspěchem konceptu stojí zakladatelka společnosti Marie Růžičková. Ta v roce 1998 společnost založila a několik let sama různé zájmové kroužky vedla. Pod jejím vedením společnost vybudovala systém metodik na různé obory zájmových kroužků, systém personálního výběru a vedení lektorů, způsob komunikace se zákazníky a mnoho dalších originálních postupů, které přímo souvisí s úspěšným vedením této společnosti.

Mateřská organizace společnosti Kroužky je nyní školským zařízením zapsaným MŠMT ČR a působí především v Praze a středních Čechách. V roce 2011 byla zřízena pobočka ve východních Čechách. Zřízení pobočky ukázalo, že koncept společnosti Kroužky je dobře přenositelný do dalších regionů v ČR. A proto od roku 2014 působí franšízingové pobočky Brně, v Libereckém, Plzeňském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji a v Mladé Boleslavi

Popis franšízingového systému společnosti Kroužky

Společnost Kroužky se během své historie vyvinula z malého základu do dobře situované a na trhu etablované společnosti. Celý tento proces probíhal samozřejmě postupně, během vývoje jsme vypracovali kvalitní a časem prověřené firemní postupy a know-how a chceme je dále zdokonalovat. Právě tyto postupy a kvalitativní standardy nabízíme nyní v rámci franšízingového programu k dispozici těm, kteří se chtějí společně s námi podílet na dalším rozvoji společnosti a na budování naší značky (která bude od podpisu franšízingové smlouvy i jejich značkou).

Zájmové kroužky nabízené naší společností se vyučují přímo v základních a mateřských školách, tedy v bezpečném prostředí, které rodiče i děti důvěrně znají. Díky našim kroužkům rodičům odpadá starost s dovážením dětí za různou zájmovou činností a zároveň vědí, že jejich dítě svůj volný čas tráví zábavně a smysluplně.

Velký důraz klademe na způsob provedení práce a na její výslednou kvalitu. Za úspěchem každé firmy stojí vždy odborně připravení a schopní lidé. My spolupracujeme pouze s těmi nejlepšími. Všechny si pečlivě vybíráme, a proto se také řadíme k nejlepším. Dodržování termínů, dobře odvedená práce a profesionální přístup jsou samozřejmostí. Věříme, že spokojený zákazník je nám nejlepší reklamou.

Silné stránky naší společnosti

-              komplexní nabídka kroužků dle požadavků vedení škol a rodičů

-              propracovaná metodika každého zájmového kroužku

-              vysoká kvalitativní úroveň služeb

-              flexibilita vůči požadavkům klienta (vedení školy)

-              orientace na zákazníka, jeho potřeby a přání

-              spolupráce s vysoce kvalifikovanými odborníky

-              profesionální přístup

-              šetříme čas klienta (rodiče) rychlou on-line komunikací

Dlouholeté zkušenosti nám umožnily vypracovat komplexní metodiku. Díky ní nabyté znalosti a dovednosti dětí na sebe navazují a umožňují dětem se postupně zdokonalovat. A zdokonalujeme se i my – stále vymýšlíme nové druhy kroužků dle trendů společnosti a zájmu dětí. A tím naplňujeme naši vizi – děti skrze dovednosti získané v našich kroužcíchzískávají sebejistotu a důvěru ve své schopnosti, kterou si v sobě nesou po celý život.

Výhody spolupráce se společností Kroužky

-              spolupráce se společností, která je ve svém oboru lídrem trhu v ČR a jejíž služby jsou dostupné pro většinu potenciálních klientů

-              výhodnější pozice na trhu, která vyplývá ze sdílení značky se zavedenou společností

-              hotové a chráněné obchodní jméno a ochrannou známku

-              rychlejší přístup na trh a intenzivnější expanzi

-              zajímavé výdělky ve vztahu k nízkým nákladům na provoz

-              atraktivní a stále se zdokonalující nabídka zájmových kroužků

-              informace plynoucí z pravidelných průzkumů trhu

-              přístup k osvědčené metodě prodeje kurzů

-              promyšlenou organizaci řízení převzatou od poskytovatele franšízy

-              snížení rizika vyplývajícího ze samostatnosti a z konkurenčních tlaků a větší jistotu v provozování

-              pomocí reportingu snížení rizika chyb při řešení různých situací

-              předem vyzkoušená, osvědčená a aktualizovaná marketingová koncepce, hotový a otestovaný sortiment služeb

-              společnou reklamu a PR a z toho plynoucí úspory z rozsahu

-              společné nákupy a využívání služeb dodavatelů a z toho plynoucí úspory z objemu

Podpora pro franšízanty

-              počáteční asistence včetně manuálu na založení vlastní společnosti - pomoc a podpora při startu

-              vstupní i průběžné školení - organizační, administrativní i pedagogické

-              kompletní know-how poskytovatele franšízy i personálu prostřednictvím vzdělávání a tréninku, podpora související s chodem pobočky

-              franšízový manuál a systém s kompletním popisem včetně všech postupů pro správu klientů, nábor lektorů a řízení pobočky

-              sofistikované softwarové řešení na míru

-              průběžná metodická a technická pomoc v každé fázi chodu pobočky

-              šablony smluv a firemních dokumentů

-              nová řešení v síti

-              asistence a poradenství v oblasti managementu - všem franšízantům poskytujeme poradenství v oblasti managementu a jsme s nimi v nepřetržitém kontaktu prostřednictvím emailu a telefonu

-              plán podnikání - pomoc franšízantům s vytvořením plánu aktivit, který zahrnuje marketing i předpokládané investice

-              poradenství v oblasti marketingu a reklamy - pomoc s marketingem, inzercí a reklamou prostřednictvím společného reklamního fondu

-              pomoc při budování image značky

-              pomoc při tvorbě cen

-              PR pobočky na webu franšízora a umístění webu franšízanta na webu franšízora po celou dobu trvání franšízingové smlouvy 

Jaké jsou klíčové vlastnosti úspěšného franšízanta

-              organizační schopnosti

-              ochota pracovat

-              být otevřený přátelskému jednání s vedením škol, místní samosprávou, dětmi a jejich rodiči

-              schopnost motivovat spolupracovníky

-              manažerské dovednosti

-              profesionální vzhled a vystupování

-              otevřenost radám a vedení od zkušenějších

Základní požadavky na zájemce o franšízu

-              pedagogické vzdělání nebo zkušenost práce s dětmi

-              řidičský průkaz skupiny B, vlastnictví nebo možnost častého užívání automobilu

-              podpis franšízingové smlouvy a dodržování jejích podmínek po dobu 5 let

-              přizpůsobení se jednotnému image značky Kroužky

-              dodržování know-how a předpisů stanovených ve franšízingovém manuálu,

-              závazek mlčenlivosti

-              závazek nekonkurovat poskytovateli franšízy

-              placení vstupních a pravidelných franšízingových poplatků.

Franšízantem společnosti Kroužky nemusí být nutně vystudovaný pedagog. Může se jím stát i sportovec, právník, obchodník, specialista na marketing aj. Všichni by měli společný cíl - pracovat s dětmi, udělat něco smysluplného se svým životem a mít kontrolu nad svým vlastním osudem.

Máte uvedené vlastnosti, schopnosti a dovednosti? Máte zájem být členem úspěšného týmu? Pište na info@krouzky.cz

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.