Nejčastější dotazy

Můžu mé dítě dodatečně přihlásit do již probíhajícího kroužku?

Ano, použijte online přihlášku. Následně vám pošleme potřebné informace na váš email. Pokud začnete do kroužku chodit až od 4. lekce, ponížíme vám cenu kroužkovného.

Jak se můžu přihlásit na váš kroužek?

Pokud vaše dítě dostalo ve škole vytištěnou přihlášku, vyplňte ji a odevzdejte do uvedeného termíny paní učitelce. Případně použijte online (možno pouze pro některé školy) přihlášku PŘIHLÁŠKA

Kdo bude kroužek vyučovat?

Kroužek bude vyučovat stálý lektor (lektorka), se kterým se děti seznámí na 1. lekci. Všichni lektoři společnosti Kroužky prochází důkladným přijímacím řízením, mají pedagogické zkušenosti a jsou trestně bezúhonní. Lektory dále školíme a pracují podle naší odborné metodiky. A především pro vaše děti vybíráme osobnosti s přirozenou autoritou a kamarádským přístupem!

Jak se dozvím, že se kroužek naplnil a otevřete jej?

Nejpozději od 25. září, probíhajícího školního roku je aktualizován seznam kroužků, kde si snadno vyhledáte školu vašeho dítěte a zjistíte, na který kroužek se přihlásil dostatečný počet dětí (nejméně 8) a které z naší nabídky otevíráme. Také tam bude uvedeno datum 1. lekce a jméno vyučujícího lektora. Pozor 1. lekce nemusí být hned 1. týden v říjnu!

Jakou můžu mít jistotu, že je mé dítě v bezpečí a je o něj dobře postaráno?

1. všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu, doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti

2. vaše dítě si vyzvednou od paní učitelky, odvedou do učebny nebo tělocvičny a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy, družiny nebo vám rodičům

3. všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu přísnými pracovními zásadami

4. společnost Kroužky je řádně pojištěna

Jak budu mít jistotu, že si mé dítě, které je na kroužek přihlášeno, vyučující lektor vyzvedne?

Lektor, vedení školy a paní učitelky mají vždy k dispozici seznam přihlášených dětí.
Situace A: dítě z MŠ – lektor obejde před kroužkem všechna oddělení v MŠ a vyzvedne si od paní učitelek děti podle seznamu přihlášených dětí.

Situace B: dítě ze ZŠ, které NEchodí do družiny – lektor si dítě vyzvedne před začátkem kroužku u hlavního vchodu do školy. Poučte dítě i vy, že má v daný čas (cca 10 minut před začátkem lekce) na lektora čekat.

Situace C: dítě ze ZŠ, které chodí do družiny – lektor před začátkem kroužku obejde všechny oddělení ŠD a vyzvedne si děti podle seznamu přihlášených dětí. Paní vychovatelce v ŠD můžete poslat po dítěti lísteček s informací, že se dítě ten den zúčastní kroužku.

Jak můžu kroužek zaplatit?

Většina kroužků se platí bezhotovostně bankovním převodem. Informace o čísle účtu a variabilním symbolu vám přijde po vyplnění online přihlášky. Žádáme vás, abyste vždy dodržovali přidělený variabilní symbol! V některých školách se platí v hotovosti pověřené pracovnici. I v takovém případě se vám budeme snažit veškeré informace poslat na váš mail co nejdříve.

Co mají mít děti s sebou na kroužek?

V nabídce našich kroužků – ZDE, naleznete u každého oboru kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek včetně možnosti zakoupení potřebného vybavení v naší E-prodejně.

Může mé dítě docházet na kroužek, ač není žákem školy, kde jej pořádáte?

Ano, ve většině škol je to možné. Přihlaste se pomocí online přihlášky a do poznámky uveďte, že dítě není žákem školy. Lektor jej bude čekat před začátkem kroužku u hlavního vchodu do školy. Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kroužku, zajistěte doprovod dítěte přímo do učebny nebo do tělocvičny na první lekci, které se má zúčastnit.

Co dělat, když nevím, jestli se bude mému dítě na kroužku líbit?

Rozhodnout se můžete po navštívení první lekce. Rozhodně však odevzdejte předem přihlášku, aby lektor s vaším dítětem na 1. lekci počítal. Pokud vaše dítě nebude kroužek navštěvovat, informujte nás na mailu té regionální pobočky, která kroužek ve vaší škole organizuje.

Jak se dozvím, co se na kroužku děje

Naši lektoři vyplňují elektronickou třídní knihu kam zapisují, co se na lekci dělo. Zápis z této třídní knihy je automaticky zasílán na váš mail. Pokud se budete chtít podívat na zápisy zpětně, popřípadě se podívat kolik lekcí již bylo odučeno, můžete se do elektronické třídní knihy přihlásit sami. Přihlašovacím jménem je váš mail, heslem variabilní symbol vašeho dítěte, který obdržíte při pokynech k platbě kroužku.

Nenašli jste odpověď na svojí otázku?

Napište nám, jsme tu pro Vás!

Kontaktní formulář naleznete ZDE.

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.