KROUŽKY ZDARMA

1 000 000 Kč pro sociálně znevýhodněné děti

MILION KORUN dáme dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, aby také mohly rozvíjet svůj talent, sportovat, tančit, tvořit, hravě se učit a ve školním roce 2016/2017 smysluplně trávit volný čas v kroužkách s kamarády.

Během sedmnácti let, kdy kroužky pro děti pořádáme, bohužel často vidíme, že i přes naši nízkou cenu nemohou někteří rodiče svým dětem kroužky zaplatit.

A to je velká škoda. Snažíme se, aby naše kroužky děti pozitivně formovaly, dávaly jim zdraví a radost ze života a možná i pozitivně ovlivnily jejich budoucnost, například při volbě povolání.

Je statisticky dokázáno, že kvalitní pravidelné zájmové kroužky se skvělými lektory předcházejí vzniku sociálně patologických jevů. Pomáhají dětem zdokonalovat se ve svých schopnostech i dovednostech, komplexně a zároveň neformálně rozvíjejí jejich klíčové kompetence.

Vnímáme to tak, že právě sociálně znevýhodněné děti, kterým více hrozí „sklouznutí“ k drogám, prostituci, alkoholu, vandalismu, pravicovému extremismu a k jiné nebezpečné nudě, by nejvíce potřebovaly smysluplně a zábavně naplnit svůj volný čas.

Bohužel takto ohrožené děti se našich zájmových kroužků neúčastní. Důvodem není to, že se chtějí jen tak volně povalovat, ale jejich rodiče nebo opatrovníci na kroužky nemají peníze.

Možná si ani nedokážete představit, jak je našim lektorům líto, když si ve třídě nebo ve školce vyzvedávají děti na kroužek a některé děti na ně smutně koukají, protože jim jejich rodiče bohužel kroužek nemohli zaplatit, ale přitom by ony tak rády šly s kamarády hrát florbal nebo provádět vědecké pokusy…

Právě proto jsme se rozhodli věnovat těmto dětem milion korun, aby mohly celý školní rok navštěvovat kroužky zdarma.

Rozhodnutí, které děti potřebují naši pomoc, necháme na třídních učitelích a paních učitelkách v mateřských školách – ti znají děti a jejich sociální prostředí nejlépe.

Věříme, že tímto velikým finančním darem a organizací celého projektu pomůžeme co možná největšímu počtu dětí vidět svět barevnější a veselejší. Že poznají nové kamarády, naučí se mnoho nového a hlavně – že se budou odpoledne na kroužku usmívat.

FIRMY, ORGANIZACE, JEDNOTLIVCI! Zaujal vás náš nápad? Chcete se na něm podílet – radou, pomocí při organizaci, věcnými či finančními dary? Ozvěte se na na maruska@krouzky.cz rádi vás přizveme ke spolupráci a budeme moc rádi, když nám pomůžete! 

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ KROUŽKU ZDARMA:

Nárok na kroužek zdarma mají pouze děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které splňují všechna další kritéria uvedená níže:

(Dále je sociálně znevýhodněné dítě vybrané do projektu Kroužek zdarma uváděno jen jako „Dítě“)

  • Dítě si řádně plní svou školní docházku
  • Dítě může být jakékoliv národnosti či jakéhokoliv vyznání
  • Dítě je z naší partnerské mateřské nebo základní školy (všechny naše partnerské školy z ČR jsou ZDE)
  • Dítě je do kroužku zařazeno na základě doporučení svého třídního učitele, popřípadě pedagogické rady školy
  • Každé Dítě si může vybrat ze všech našich skutečně otevřených kroužků jeden kroužek zdarma
  • Pokud si Dítě vybere kroužek, kde dětem v ceně kroužku rozdáváme pomůcky a metodické knížky, tak samozřejmě dostane tyto pomůcky také zdarma
  • Nárok na pomůcky zdarma se nevztahuje na ty „dobrovolně k zakoupení“ na našem e-shopu a na pomůcky, které jsou k účasti na kroužku potřebné, ale nejsou součástí „kroužkovného“
  • Dítě musí být řádně přihlášeno a musí mít odevzdanou „papírovou přihlášku“ s podpisem zákonného zástupce 
  • Dítě, které se bude tohoto projektu účastnit, a jeho zákonný zástupce musí dodržovat všechny směrnice společnosti Kroužky, řád školy a další navazující předpisy místa, kde se bude kroužek vykonávat

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.