Naše kroužky

Zvládnuté dospívání

Nabízíme systemické kurzy pro dospívající děti. Představte si kurz jako jakýkoliv jiný zájmový kroužek. Děti se setkávají s lektory v malých skupinách jednou týdně (15 lekcí za pololetí). Učí se zdravě komunikovat, řešit konflikty a lépe zvládat stresové situace ve škole i v životě. A to především formou her na rozvoj sociálních dovedností, na rozvoj sebepojetí a vůle. Tím posílíme jejich vnitřní pohodu, sebevědomí i sebeúctu.
Kurzy jsme speciálně připravili pro děti od 13 let. Kurzy povedou zkušení psychologové, terapeuti, kouči, učitelé a odborníci na práci s dětmi. Kurz je sebezážitkový. Klademe velký důraz na vytváření bezpečné atmosféry, ve které mohou děti řešit cokoliv, co je trápí.


Co se děti naučí?

 • Osvojí si komunikační dovednosti, naučí se formulovat své potřeby
 • Porozumí podstatě konfliktů, budou jim předcházet a především účinně řešit
 • Objevovat a popisovat své silné stránky
 • Pomůžeme jim ujasnit si představu o jejich budoucí kariéře.
 • Ubránit se manipulaci a šikaně.


Přihlaste děti do kurzu, ze kterého vyjdou jako fajn parťáci.

Hip hop a moderní tanec

Rytmus, muzika, tanec a zábava!! Děti se na kroužku naučí taneční sestavy různých žánrů (hip hop new style, hip hop old style, streetdance, hype, funky…), to vše za doprovodu populárních skladeb současných umělců. Holky i kluci budou tančit hlavně to, co je baví a s tím nejlepším pak vystoupí na naší velké Taneční soutěži a Kroužkované podívané.

Hip Hop a moderní tanec si u mladé generace získává stále větší oblibu. Hip Hop je především styl populární hudby, který je tvořen z hlavních elementů: rap, dj-ing, breakdance a graffity. Definuje se jako forma životního stylu zahrnující hudbu, výtvarné projevy, tanec a styl oblékání.

Především pro tanec je častější označení – Street Dance, neboli pouliční tanec zastřešující pojem pro taneční styly: breakdance, popping, hip hop new style, hip hop old style, hype, funky, house dance a c-walk. Všechny tyto tance jsou neoddělitelně spjaty s konkrétní hudbou a životním stylem.

    

Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora se děti učí zábavnou formou vnímat rytmus, základní pohybová cvičení, pohybový rozsah i celkovou koordinaci těla. V návaznosti na hudební předlohu připravují společně choreografii, kde malí tanečníci mimo jednotlivých variací zkoušejí také improvizaci a formují tak svou taneční osobnost.

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení

– vhodnou sportovní obuv

– lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor.

Inline bruslení

In-line bruslení je především zábava s důrazem na další rozvoj pohybových dovedností, které se nejlépe rozvíjejí v dětském věku. V kroužku se děti naučí nejen základní technice bruslení, ale hlavně stabilitě na bruslích, brzdění nebo změny směru.

Celková cena kroužku se odvíjí od počtu lekcí, cena za jednu lekci vychází na 140 Kč.

V podzimní části proběhne pouze 6 lekcí za 840 Kč. Lekce započnou v říjnu.  

V jarní části proběhne 8 – 10 lekcí za 1.120 – 1.400 Kč. Lekce budou zahájeny v dubnu.

Děti musí být vybavené vlastními in-line bruslemi a také mít povinně helmu!!!!!! Bez helmy se nemohou kroužku zúčastnit.  

In-line bruslení je sport rozšířený po celém světě. Člení se do několika kategorií (fitness bruslení, in-line hokej, rychlobruslení, agresivní bruslení, freestyle bruslení), přičemž každá kategorie používá specifický typ brusle.

Náplň kurzu:

1. Bezpečné zvládnutí pádů a vstávání  

2. Základní postoje  

3. Rovnovážná cvičení  

4. Jízda vpřed  

5. Zastavování z jízdy vpřed  

6. Změny směrů

7. Jízda vzad  

8. Obraty

9. Hry  

10. Jízda zručnosti

 

S sebou děti na kroužek potřebují:

– vlastní in-line brusle
– HELMA!!!!!!! Postačí cyklistická. BEZ HELMY SE DÍTĚ NESMÍ ZÚČASTNIT KROUŽKU.
– chrániče loktů, zápěstí a kolen
– pohodlné sportovní oblečení
– lahev s pitím

Cílem je naučit děti nejen základům bruslení, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit  správně padat, jezdit všemi směry a zvládat bezpečně zastavit. Tento věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.

Dílčím cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si na kroužku osvojí základní pohybové dovednosti.

Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit (důležité časté opakování, jak a co mají dělat, a proč?).

V průběhu školního roku proběhne 6 lekcí po 60 minutách na podzim a 8 - 10 lekcí po 60 minutách na jaře.

Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází sociálně patologickým jevům.

Naši lektoři se drží teorie bezpečnosti:

A.  Kde jezdit

– ideální je využívat in-line stezky určené k bruslení. Dalším místem, kde je častý výskyt bruslařů jsou skateparky, v kterých bruslaři překonávají různé překážky a nacvičují triky. Podle právních předpisů je bruslař považován za chodce. Z toho vyplývá, že bruslař se může pohybovat kromě uvedených specializovaných zařízení na všech chodnících,  v parcích a na stezkách se smíšeným provozem chodců a cyklistů. V případě, že se in-line bruslař dostane na pozemní komunikaci, je považován také za chodce, proto je nutné, aby se pohyboval po levé straně vozovky. Z důvodu vysoké míry nebezpečí by měli bruslaři toto počínání maximálně omezit.

B.  Jak jezdit

– při jízdě na in-line bruslích je velmi důležité chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům stezky. Z tohoto důvodu je nutné přizpůsobit rychlost, manévry i triky okolnostem. Na stezkách, chodnících a dalších místech určených pro chodce se bruslař pohybuje po pravé straně. Při jízdě ve skupině je nezbytné, aby se bruslaři pohybovali za sebou v jedné řadě a ne vedle sebe.

C.  Jak se chránit

– in-line bruslaři by neměli opomíjet nutnost nošení ochranných pomůcek, které chrání uživatele před zraněním. Mezi základní ochranné pomůcky patří helma, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Toto základní vybavení by před vyjetím na stezku neměl žádný bruslař opomenout. Může mu zachránit život.

Bruslařské dovednosti:

 1. Pády a vstávání

 A. Pády
– každý bruslař se při bruslení setká se situací, kdy ztratí rovnováhu a spadne. Je tedy nezbytné, aby byl na tuto situaci připraven a měl zvládnutou pádovou techniku. Základním předpokladem pro zvládnutí pádů jsou ochranné pomůcky. Nejčastější jsou pády způsobené tím, že bruslař zakopne o překážku a padá vpřed.  

B. Vstávání
– pád je zejména u začátečníků velmi častým jevem. Z tohoto důvodu je nezbytné zvládnutí vstávání.

2. Základy bruslení  

Postoje slouží k správnému zahájení pohybu. Základní bruslařské postoje dělíme na čtyři druhy. Před nácvikem postojů by měl být bruslař seznámen s existencí vnitřní a vnější strany koleček.

3. Rovnovážná cvičení

Udržení rovnováhy je důležitou dovedností pro zvládnutí pohybu na bruslích. Pro zdokonalení je nezbytný nácvik a později i zvládnutí několika rovnovážných cvičení, která bruslaři umožní získat jistotu na bruslích. Nácvik těchto cvičení se zprvu provádí na stabilním podkladu, kterým může být například tráva nebo hřiště s měkkým povrchem. Později se totožná cvičení provádějí na asfaltu.

4. Jízda vpřed  

Jízda vpřed je cyklický pohyb, ve kterém se opakovaně střídají tři fáze nasazení, odraz a skluz a přenesení. Pro nasazení brusle na asfalt je důležitá výchozí poloha, kdy jsou obě nohy v základní poloze ,,Véčko“. Střídavými odrazy šikmo vzad vnitřní stranou koleček dochází k postupné lokomoci vpřed. Bruslař neustále udržuje nízký postoj a mírný náklon trupu vpřed.

5. Zastavování z jízdy vpřed

Nácvik bezpečného zastavení je primární aktivita potřebná pro jízdu na in-line bruslích. Rychle zastavit je pro mnohé bruslaře velmi složitý úkol. Z tohoto důvodu jako základní způsob zastavení (zbrzdění) pohybu je vyběhnout (vyjet) mimo asfalt např. na trávu nebo jiný povrch, který třením o kolečka zpomalí pohyb. Rozlišujeme tzv. měkký terén a tvrdý terén. Při úniku do měkkého terénu je vhodné přejít z jízdy do běhu a vlastní silou pohyb zastavit. Naopak pokud je terén tvrdý je výhodnější zaujmout postoj pro brzdění brzdičkou (dobrá stabilita) a vyjet mimo trať. Ideální je osvojit si způsoby brzdění, kterých je celá řada a jsou nejen bezpečné, ale také elegantní.

6. Změny směrů

Změny směrů patří k základním dovednostem potřebným k bezpečnému zvládnutí jízdy. Při nečekané situaci na stezce je nezbytná rychlá reakce a pohotový manévr. Začátečníci, kteří neovládají brzdění, často využívají alternativu v podobě zatočení do protisměru.

7. Jízda vzad  

S nácvikem jízdy vzad začínáme až po zvládnutí jízdy vpřed, alespoň jedné techniky zastavení a jedné techniky vyjetí oblouku. Nácvik zahajujeme z příslušného postoje tzv. ,,Áčka“. Pro lepší stabilitu položíme dlaně na kolena nebo je umístíme do pohotovostní polohy připravené na pád. Odraz vychází vždy z vnitřní strany koleček. Střídavým přenášením váhy z levé brusle na pravou (chůze) a udržením správné polohy bruslí do ,,A“ dochází k pohybu vzad. Zprvu je výhodné provádět cvičení ve dvojicích z důvodu pocitu větší bezpečnosti a lepší opory. Po zvládnutí základního pohybu vzad nahrazujeme chůzi odrazy. Odrazy pravou jsou prováděny opakovaným pokrčováním a napínáním nohy v kolenním kloubu. Důležité je při jízdě vzad udržet nízký postoj a neustále sledovat situaci, která se odehrává za námi.

8. Obraty  

Obraty jsou využívány k přechodům z jízdy vpřed do jízdy vzad nebo z jízdy vzad do jízdy vpřed. V praxi se můžeme setkat se třemi základními druhy obratů.

9. Hry a soutěže

Hry a soutěže je vhodné zařazovat jako motivační prvek po dokončení nácviku určitých dovedností. Bruslaři se nevědomky zdokonalují v právě nacvičované dovednosti. Hry a soutěže také vytvářejí nové situace, které musí bruslař řešit.

10. Jízda ,,zručnosti“

V lekcích je často příjemné zpestření tzv. jízda ,,zručnosti“, která prověří zdatnost a pokrok bruslařů. Celou trasu je možné projet pouze stylem zvládne – nezvládne nebo v případě zájmu je možné každému trasu změřit. U začátečníků je příhodnější zvolit první variantu zvládne – nezvládne. Trasa by měla být postavená tak, aby ji každý zvládl. Změření času trasy a následné porovnání je vhodné pro pokročilé bruslaře, kteří chtějí změřit své síly. V dráze by se měly objevovat všechny prvky, které se bruslaři učili.

Vědecké pokusy

Zdarma dodáme veškeré laboratorní pomůcky a vědecký deník. Zábavnými pokusy rozvíjíme přírodovědnou gramotnost dětí. Našim cílem je, aby získávaly vztah k přírodovědě, fyzice a chemii. Budou postupovat podle naší originální metodiky, kterou je provede laboratorní myška Žofka.  Snažíme se děti motivovat k zájmu o získání přírodovědných poznatků.

V rámci jednoduchých pokusů mají možnost rozvíjet své vědění v oblasti chemie, fyziky, biologie, a zeměpisu, ale také ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka.  Díky našemu unikátnímu pojetí si mohou děti (i ty z mateřské školky) bezpečně vyzkoušet pokusy s veškerými laboratorními pomůckami.

V kroužku si vedou svůj vlastní vědecký deník, kde spolu s laboratorní myškou Žofkou zjistí, že vše souvisí se vším a že objevování přírodovědných zákonitostí je velká zábava.

Vědecké pokusy baví všechny děti!

Všichni naši lektoři jsou odborně školeni a vlastní certifikát akreditace.

Veškeré vybavení na kroužek dodáme. V kroužku dbáme primárně na dodržování všech zásad bezpečnosti práce, a to i díky maximálnímu počtu 8 až 10 dětí.

Na kroužek s sebou:

– vědecký deník
– psací potřeby

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1150 Kč, a to včetně pomůcek a vědeckého deníku, ve východních Čechách pak 1100 Kč za pololetí (15 lekcí). V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor.

Vaření

Velmi oblíbený kroužek (i u rodičů – ochutnávačů :o)). V ceně jsou zahrnuty potraviny, ze kterých děti budou vařit (jak nepečené cukroví, saláty, tousty, pomazánky, sladkosti a zdravé svačinky, tak i složitější pokrmy). Délka kroužku je 1 hodina v MŠ a 1,5 hodiny v ZŠ. Kroužek je vhodný i pro kluky.

V mateřské škole děti připravují různé pomazánky, chlebíčky a jednohubky, nepečené dezertíky, saláty, ovocné mísy, figurky z marcipánu a mnoho dalšího. Kroužek Vaření v MŠ trvá 60 minut.

V základní škole, která je vybavena kuchyňkou, žáci připravují tepelně upravené jednoduché recepty. Učí se polévky, omáčky na těstoviny, pečou buchty, připravují palačinky, vyrábí domácí müsli atd.

Kroužek Vaření můžeme vést i ve škole bez vlastní kuchyňky, vybavení do školy dodáme a program lekcí se přizpůsobí vybavení. Kroužek Vaření v ZŠ trvá 90 minut.  Děti v mateřské i základní škole se v našem kroužku Vaření naučí připravovat pokrmy dle receptů přiměřených jejich věku. Naším cílem je, aby si děti oblíbily zdravé a kvalitní potraviny, zařazovaly do svého jídelníčku více zeleniny, ovoce a cereálií.

Dbáme na hygienu a bezpečnost!

Veškeré čerstvé potraviny přinese lektor přímo na kroužek.

 

Děti v kroužku Vaření pracují dle naší metodiky Hrnečku vař… aneb Veselé kuchaření bez vaření, která obsahuje recepty a je rozdělena do čtyř částí. První část tvoří úvod určený dětem – malým kuchtíkům. Připravuje je na práci v kuchyni – upozorňuje na možná nebezpečí při používání některých kuchyňských potřeb a seznamuje děti se základními surovinami. Zbylé tři části tvoří jednotlivé recepty. Jednotlivé lekce jsou rozděleny do tří odstavců, přičemž každý z nich je uvozen určenou značkou, podle které se kuchtík může orientovat, zda se jedná o přípravu surovin či kuchařské náčiní, které bude potřeba, nebo postup „vaření“.

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1250 Kč, z toho 400 Kč připadá na suroviny. V některých školách je cena navýšena o pronájem vhodných prostor/kuchyňky.

Doporučujeme zakoupit pro naše malé kuchtíky metodickou knihu:

Metodická kniha Hrnečku vař….aneb veselé kuchaření bez vaření

Z7Kuchařská knížka Jany Slavíkové obsahuje řadu originálních receptů, které budou děti bavit připravovat i jíst. Kroužek vaření u dětí rozvíjí radost s vytváření netradičních dobrot pro rodiče a kamarády. Veselé obrázky děti inspirují k nejchutnějším pokrmům. Určeno pro děti v mateřské i základní škole. A také pro domácí “kuchtění” pro celou rodinu.

Knihu si můžete objednat prostřednictvím naší E-prodejny.

Cena knihy: 150 Kč

Autorka: Jana Slavíková

Švadlenka

Děti se v kroužku naučí pracovat s textilními materiály, osvojí si základy šití, háčkování i pletení. Vyrobí drobné dárky a ozdoby. Materiál a pomůcky jsou započteny v ceně kroužku.

V kroužku Švadlenka děti pracují s vlnou, plstí, textilem a dalšími materiály. Pod vedením lektora vyrobí drobné dekorační předměty nebo dárky. Při práci se děti učí trpělivosti, pečlivosti, soustředění, výběr materiálu tříbí jejich vkus a cit pro barvy.

Kroužek je určen pro děti na základní škole od 4. do 9. třídy. Ale ani mladší děti (od 1. do 3. třídy) nepřijdou zkrátka, pro ně máme vytvořenou metodiku metodiku přiměřenou jejich věku. Skupinka dětí může být i věkově nesourodá, protože lektor dětem zadává práci individuálně.

Přízi, plst, látky, nitě i veškeré pomůcky dodá lektor dětem přímo na kroužek.

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1150 Kč, z toho 500 Kč připadá na materiál, v některých školách je cena navýšena o pronájem výukových proctor.

Další kroužky

Roztleskávačky – Cheerleading

Dynamické a efektní taneční sestavy, k nimž neodmyslitelně patří skoky, výkopy, pyramidy, akrobatické prvky, pokřiky a hlavně pestrobarevné pompony! Naše zkušené lektorky připraví tým „cheerek“, který rozproudí každou školní sportovní akci. Pozor – pompony v ceně kroužku!

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím, kterému se v současné době věnuje víc než tisíc děvčat a chlapců ve všech věkových kategoriích. Děti se mohou Cheerleadingu věnovat již od mala. Jedná se o týmový sport spojující tanec, akrobacii, živé pyramidy a pokřiky.

Pro tanec v Cheerleadingu jsou typické tzv. pompony, které jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti, které jsou upevněné v pevné rukojeti.

Lekce jsou zaměřené na celkový pohybový rozvoj, součástí jsou pohybové hry za účelem zvětšení pohybového rozsahu, rytmická cvičení pro rozvoj hudebního vnímání, cvičení pro zlepšení pohybové koordinace a nácvik tanečních a pohybových technik cheerleadingu.

Mezi základní prvky Cheerleadingu patří:  

Stunty – základní prvky pyramid
Pyramidy – vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením  
Skoky – převzaty skoky z gymnastiky  
Akrobacie  
Pokřiky  
Tanec – tzv. cheer dance, který je složen ze speciálních cheerleadingových pohybů a dále tanec různých stylů (disco dance, show dance, street dance a baletní prvky).

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení
– vhodnou sportovní obuv
– pompony
– lahev s pitím

Cena kroužku za 1. pololetí (15 lekcí) je 1350 Kč, z toho 500 Kč připadá na pompony, cena za 2. pololetí (15 lekcí) činí 850 Kč, pro nově přihlášené je cena 1350 Kč (v ceně jsou zahrnuty pompony). V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor/tělocvičny.

Zumba

Top dívka

„Co si vezmu dneska na sebe? Jaký make-up se mi hodí do školy a jaký na ven?“

Zní to přesně jako každodenní otázky a starosti Vašich princezen?  Právě pro ně mají naše lektorky prostá řešení a top rady!  Naše metodika poradí mladým slečnám, jak podpořit svou krásu, jak o sebe správně pečovat, jak ze staršího oblečení vytvořit trendy outfit, či jak se upravit do tanečních, na rodinnou oslavu, do divadla, a spousty dalších šik tipů.

Každá dospívající dívka začíná vnímat svět okolo sebe jako jedno velké jeviště, na kterém nechce hrát podřadnou roli. Správné nalíčení, oblečení a celková vizáž zvyšuje u každé mladé slečny sebevědomí, které jim může otevřít dveře do světa a katapultovat na přední místa v společenském žebříčku. Ač se v TOP dívce budou nastávající dámy hlavně učit, jak se vhodně nalíčit, jaké oblečení zvolit na různé společné události, tak hlavním cílem našeho kroužku je prohloubit v dívkách sebedůvěru v sama sebe a ve svoji vnitřní krásu.

Náplň hodin:

Slečny se budou na kroužku učit společenskému chování a k tomu příkladnému oblékání.

Dívky se naučí určit typ své pleti i vlasů a naučí se, jak zvolit správný make-up, řasenku, oční stíny, jak si samy vytvořit skvostný účes a jak se obléknout na různé události.

V rámci kroužku zavítají i do historie módy a životního stylu, kdy se seznámí s různými světovými návrháři, kadeřníky, modelkami a dalšími osobnostmi.

Nebudou ani chybět lekce, kdy společně s lektorkou proberou, jak celkově pečovat o své tělo i mysl na základě zdravého přístupu k životu i stravě. Mimo jiné si prohloubí základy etikety a společenského chování.

Lidové tance

Počítače a internet

Děti naučíme základy práce s PC, orientace a bezpečné využívání internetu. Zaměříme se na nové IT technologie, „chytré telefony“ a aplikace vhodné ke vzdělávání.

Formou zábavných cvičení a her se děti naučí, že počítač je dobrý pomocník a nástroj informovanosti. Zároveň se však seznámí s nástrahami, častými chybami a potenciálně nebezpečným chováním při práci na počítači a internetu. Kroužek přispívá k lepší orientaci dětí v prostředí hardwaru a softwaru.

Vaše děti naučíme základy práce s PC a bezpečné využívání internetu. Zaměříme se na nové IT technologie, tzv. chytré telefony i aplikace vhodné ke vzdělávání.

Kroužek je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Lektor lekce přizpůsobí věku, vybavení počítačové učebny i uživatelským znalostem dětí.

Výukový plán:

1) Základní součásti viditelného i skrytého hardwaru

a. obrazovka, klávesnice, myš, reproduktory
b. základní deska, procesor, pevný disk
c. tiskárna, scanner, kopírka

2) Orientace v prostředí MS Windows

a. lišta, ikony, nabídka Start
b. složky x soubory
c. vypínání a udržování počítače ve správném chodu, řešení situací tzv. zamrznutí

3) Počítačová etika
a. chování na internetu, opatrnost v komunikaci, hesla
b. prevence proti zneužívání dětí na internetu

4) Internet
a. základní orientace v programu Internet Explorer
b. odkaz, domovská stránka
c. e-mail, komunikace
d. vyhledávání informací, obrázků
e. ukládání na pevný disk

5) Programy v příslušenství
a. malování
b. kalkulačka
c. poznámkový blok

6) MS Word
a. práce s formátovacími jednotkami (písmeno, slovo, věta, odstavec)
b. nový, uložit, otevřít
c. vkládání obrázků a informací z internetu

7) Média a zábava
a. hudba
b. film
c. grafika
d. počítačové hry

Na kroužek s sebou:
– výukový materiál
– metodická knížka
– psací potřeby

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem počítačové učebny.

Doporučujeme zakoupit naší výukovou metodiku ke kroužku:

Kniha Počítače a internet pro děti

Hravá, nápaditá, unikátní a naučná knížka, která děti provází kroužkem počítačů od základů po složitější akce na počítači, které děti potřebují pro svůj běžný život a počítačovou gramotnost. Tuto metodickou knížku pro naše kroužky napsal Mgr. Jan Hrabák a ilustrovala ji výtvarnice Bára Hubená.

Sportovní a míčové hry

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či nářadím, za pomoci kterých se děti „vyřádí“ a odreagují. Pomocí her se mohou naučit vzájemné úctě, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Základním předpokladem účasti dítěte v jakékoliv formě hry je začlení do kolektivu. Existuje mnoho cest jak učit děti, ale ta nejkrásnější a nejjednodušší je formou her. Při výběru sportovních aktivit vycházíme z věku a šikovnosti dítěte a zároveň dbáme na sportování pro zdraví a kamarádství. Období mezi 6. a 12. rokem života je označováno za „zlatý věk učení“ a již Jan Amos Komenský prosazoval zásadu Škola hrou, se kterou plně souhlasíme. Hrou učíme děti píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, vnímat sport jako zábavu, snahu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.

Náplň hodin:  

Hlavním cílem sportovních a míčových kroužků je rozvíjet osobnost dítěte. Naší snahou je, aby kroužek děti co nejvíce bavil a na kroužek se maximálně těšily. Radost z činnosti je mnohem důležitějším prvkem než samotné vítězství v jakékoliv hře. V hodině budou zábavná cvičení a hry na individuální činnost vedené formou soutěží, zábavných silově-rychlostně-obratnostních cvičení, pohybových her a týmových her rozvíjející spolupráci a kolegiální rozhodování. Všechny soutěže jsou vedeny v duchu fair-play.

Během kroužků se snažíme o:

 • Rozvoj samostatnosti  
 • Rozvoj sebedůvěry  
 • Rozvoj spolupráce  
 • Rozvoj soutěživosti
 • Rozvoj učenlivosti
 • Rozvoj schopností a učení se dovedností

Děti budou hrát spoustu různých her jako např.: Běhačky (baba, mrazík, rybičky aj.)  S míčem (vybíjená, přehazovaná, bomba aj.)  Týmové (čápi a žáby, pexeso, poklady aj.) Štafety a opičí dráhy

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení
– sportovní obuv do tělocvičny
– lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor/tělocvičny.

Skateboarding v tělocvičně

Děti vybavíme speciálně upraveným skateboardem vhodným i do tělocvičny (neponičí povrch), poskytneme dětem chrániče a hlavně je naši bezva lektoři naučí bezpečně jezdit na skatu a dělat různé triky.

Skateboarding je jeden z technicky nejtěžších sportů a jeho vývoj počal v šedesátých letech minulého století, kdy surfaři v Kalifornii přimontovali k prknům kolečka. Od té doby prošel hned několika změnami a na jeho vývoji se podílel i kosmický program, který dodal tolik potřebný materiál k výrobě koleček.

Vaši malí skateboardisté se na kroužku naučí nejen „ jezdit na prkně“, ale budou také seznámeni se základními pravidly, jak se na skateboardu pohybovat, kde na něm jezdit, jaké jsou základní bezpečnostní prvky a jak se chovat jako účastník silničního provozu.

V lekcích jsou také zařazená různá balanční cvičení, která zabezpečí větší stabilitu na skateboardu, ale i pohybové hry, díky kterým se u dětí rozvíjejí vzájemná úcta a spolupráce.

Náplň hodin:  Na místě v ZŠ bude k dispozici speciálně upravený skateboardový komplet, vhodný pro začátečníky a do vnitřních prostor. Zájemci o skateboarding se budou učit pod dohledem zkušeného lektora základům skateboardingu. Doporučujeme mít vlastní helmu, stačí i cyklistická, a chrániče na kolena, lokty a dlaně. Dále doporučujeme sportovní obuv vhodnou i na povrch ve vaší ZŠ a sportovní oblečení.

Mimo jiné spolupracujeme s ČAS (Česká asociace skateboardingu), která se zabývá výukou skateboardingu pro nejmladší zájemce o tento atraktivní sport již třetím rokem ve více jak desítce měst po celé ČR. Více informací o ČAS najdete na www.caskate.cz.

Na kroužek s sebou: 

 • HELMA!!!!!!! Stačí cyklistická. BEZ HELMY SE NESMÍ DÍTĚ ZÚČASTNIT KROUŽKU
 • chrániče loktů, zápěstí a kolen 
 • pohodlné sportovní oblečení 
 • lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1150 Kč, a to včetně zapůjčeného vybavení. V některých školách je cena navýšena o pronájem tělocvičny.

Česká asociace skateboardingu (ČAS) ČAS se výukou skateboardingu pro nejmladší zájemce o tento atraktivní sport zabývá již druhým rokem ve více jak desítce měst po celé ČR. Více informací o ČAS najdete na www.caskate.cz.

Výbava  Na místě bude v ZŠ k dispozici speciálně upravený skateboardový komplet, vhodný pro začátečníky a do vnitřních prostor. Zájemci o skateboarding se budou učit pod dohledem zkušených lektorů základům skateboardingu. Doporučujeme mít vlastní helmy, stačí i cyklistická a chrániče na koleka, lokty a dlaně. Dále doporučujeme sportovní obuv vhodnou i na povrch ve vaší ZŠ a sportovní oblečení. Součástí doporučeného vybavení je i pití.

Věk  Kroužky se konají pro žáky základních škol ve věku 6 – 14 let.

Zpívánky

Zpíváme lidové a populární písničky za doprovodu kytary, klavíru nebo houslí. Děti připravíme na vánoční vystoupení na Staroměstském nám. a na Kroužkované podívané.

Na kroužku Zpívánky u dětí rozvíjíme především hudební sluch, správnou výslovnost a smysl pro rytmus a intonaci. Zpíváme dětské, lidové i populární písničky za doprovodu klavíru, kytary či jiných hudebních nástrojů. Zpěv může být doprovázen jednoduchými tanečky či hrou na základní hudební nástroj. Cílem kroužku je radost ze zpěvu a dobrý pocit z nově naučené písničky.

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor.

Miniházená

Krásný sport pro kluky i holky. Děti připravíme na turnaje a především naučíme obratnosti, postřehu a celkové koordinaci. Spolupracujeme s Českým svazem házené.

Miniházená se hraje na menším hřišti se speciálním gumovým míčem, kterým si děti nemohou způsobit zranění. Hřiště je pro děti přehlednější a celá hra se tímto zrychlí, střílí se mnohem více gólů a tím se miniházená stává pro začínající sportovce velmi atraktivní. Systém hry je pro děti velmi přínosný a zábavný.

Miniházená je krásný sport pro kluky i holky. Děti především naučíme obratnosti, postřehu a celkové koordinaci. Miniházená je určena většinou dětem ve věku od šesti do deseti let, v některých případech až do dvanácti let. Hlavním cílem miniházené je dobře se pobavit, mít radost ze hry a naučit se něco nového.

Při nácviku a tréninku postupujeme tak, že nejprve zkoušíme cvičení jednodušší a postupně přidáváme na obtížnosti. Důležitou zásadou je nespěchat. Je třeba dát začínajícím hráčům možnost důkladně se s procvičovaným cvikem seznámit a dovést k určitému stupni dokonalosti a pak teprve přistoupit k rozšiřování případně navazování procvičovaného. Počet hráčů je jen zřídka šest plus brankář, častěji se hraje s pěti, hlavně ale pouze se čtyřmi hráči v poli. Mimo jiné spolupracujeme také s Českým svazem házené.

Náplň hodin:

 Cílem je seznámit děti s tímto rychlým a zajímavým sportem. Každý hráč by měl být neustále ve styku s míčem, aby dokonale poznal jeho vlastnosti. Tím se u něj bude posilovat „pocit míče“ – jakési sblížení hráče a míče, stav, kdy míč není hráči protivníkem, ale spojencem. Ideální situací je, aby každý hráč měl svůj míč, bez ohledu na to, z jakého materiálu je vyroben. Na našich lekcích děti používají vhodné gumové míče, které jsou určeny speciálně pro ně.

Děti se mimo jiné naučí všeobecné motorice a koordinace pohybů a rozvíjet všeobecné pohybové návyky a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, lehká gymnastická či atletická cvičení).

Na konci 30. lekce by měly děti umět:

 •  Cíl je naučit mít míč pod kontrolou
 •  Chytit míč (vrchní a i spodní chytání obouruč)
 •  přihrávky (z klidu a z pohybu)
 •  Střela  Pohyb hráče s míčem
 •  základy driblinku

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení
– sportovní obuv do tělocvičny
– lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena kroužku navýšena o pronájem tělocvičny

Výtvarný kroužek

Malba, kresba, koláž, výroba dekorací, výroba ozdobných přáníček, práce s přírodním a netradičním materiálem. Uspokojíme všechny děti s touhou po výtvarném uměleckém vyjádření a rozvineme jejich talent.

V mateřské škole  

Pro děti v tomto věku je tvoření dobrodružství. Různé podoby výtvarna děti oslovují již od chvíle, kdy začínají vnímat okolní svět. Při zkoumání, experimentování a objevování možností různých materiálů rozvíjejí svou tvořivost a hledají si vlastní kreativní pojetí. Výtvarná činnost nutí jedince, aby dál zkoumal své schopnosti a objevoval nové způsoby vyjadřování. Mají radost z nalezení kombinace různých barev, z objevování nových postupů a výtvarných technik a těší se ze svých úspěchů.

Děti si zdokonalují jemnou i hrubou motoriku, pohybové dovednosti, smyslové vnímání, tvořivé a výtvarné schopnosti. Lektor děti umí zaujmout svými zajímavými náměty a motivací, kdy právě jeho osobnost je důležitá pro to, aby děti zapojil do tvořivých aktivit.

V základní škole  

V kroužcích tohoto oboru dětem otevíráme cestu k výtvarným zkušenostem přiměřeným jejich věku. Tvořivá činnost děti vždy zaujme, protože jim umožňuje projevit vlastní fantazii a nápady. Děti se seznamují s různými technikami a materiály a učí se je samostatně používat.  Na kroužku je dětem ponechán dostatečný prostor a čas pro rozvoj jejich tvořivosti. Výsledky výtvarných prací odrážejí individualitu dětí a často odkrývají jejich osobité vyjadřovací schopnosti. Ačkoliv z každé lekce děti přinášejí domů své výrobky, jde ve výtvarném kroužku také o nenahraditelný zážitek spojený s tvořením.

Na kroužek s sebou:

– pracovní oblečení

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1150 Kč, z toho 500 Kč připadá na materiál. V některých školách je cena navýšena o pronájem výukových prostor

Logopedická cvičení

Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Trénink probíhá jednotlivě, lektor klade důraz na individuální potřeby každého dítěte v oblasti logopedické péče. Kromě speciálních logopedických cvičení je součástí i procvičování říkanek, básniček a písniček.

Řeč se u dítěte vyvíjí postupně. Do čtyř let se rozšiřuje především slovní zásoba, rozvíjí se větná stavba, zlepšuje se vyjadřovací obratnost. Kolem čtvrtého roku by mělo dítě zvládnout artikulačně jednoduché hlásky a je důležité rozlišovat, jakým způsobem dítě tyto hlásky tvoří. Výslovnost je výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek. Pomáhají dětem předškolního věku rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Kromě toho logopedie podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť.

Lektor bude s rodiči úzce spolupracovat a informovat je o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každý účastník obdrží metodické listy pro procvičování doma s rodiči.

Na kroužek s sebou:

– psací potřeby
– poznámkový blok/sešit
– další dle domluvy s lektorem

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1500 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor

Kroužek 112

Základy první pomoci, besedy a ukázky činnosti hasičů, policistů a záchranářů. Názorné ukázky, praktické pomůcky i skutečné příběhy. To vše je náplní kroužku, který vychází z aktuálních potřeb a nároků každodenního života. Povědomí o chování v krizových momentech a především předcházení vzniku takových situací výrazně přispívá ke zmírnění škod na zdraví i majetku. Buďme připraveni pomáhat a chránit!

Díky naší unikátní metodice si děti již v mateřské škole bezpečně vyzkouší metody fixace zlomenin, seznámí se s prací kynologa, osvojí si znalost důležitých telefonních čísel a varovných signálů či zásady zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí, efektivně se naučí správné třídění odpadu či zásady pobytu v přírodě a základy topografie.

V kroužku si vedou svůj vlastní Deník mladého záchranáře, kde ve společnosti Terky a Kuby zjistí, že vzájemná a rychlá první pomoc je v krizových situacích to nejdůležitější.

Motivujeme děti k ochotě pomáhat, nebýt lhostejný k sobě ani ke svému okolí a především nemít strach poskytnout potřebnou pomoc a péči. Stanou se tak plnohodnotnými občany a přínosem pro společnost.

Všichni naši lektoři jsou odborně školeni a vlastní nezbytné certifikáty.

Veškeré vybavení na kroužek do školky sami dodáme. V kroužku dbáme primárně na dodržování všech zásad bezpečnosti práce.

Na kroužek s sebou:
– Deník mladého záchranáře
– psací potřeby

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 850 Kč, a to včetně pomůcek a pracovního sešitu. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor.

Kick box

Děti vybavíme boxovacími rukavicemi, pytlem, lapami a chráničemi. Naši lektoři vedou děti k sportování pro zdraví, učí je techniky sebeobrany a zvyšují jejich kondici. S agresí a podněcování k útokům se v našem kroužku nesetkáte! Vhodné i pro holky.

Kick box pro děti ve společnosti Kroužky vedou členové klubu Harlekýn (klub zaměřující se především na trénink dětí a mládeže). V rámci šedesáti minutového tréninku (k dispozici veškeré potřebné vybavení – boxerské rukavice, boxerský pytel, lapy) se děti postupně učí základním, pokročilým i zápasovým technikám úderů a kopů, stejně tak jako rozvoji pohybových schopností a celkové fyzické zdatnosti.

Tréninky jsou koncipovány individuálně na věk dětí a jsou vedeny zábavnou formou tak, aby děti neměly pocit drilu, uvolnily se a měly po několika hodinách ve škole aktivní pohyb.

Trenéři jsou studenti vysokých škol, aktivní zápasníci ve všech disciplínách kickboxu.

V případě zájmu a odpovídajícímu stupni vyspělosti se děti mohou připojit k závodnímu týmu Harlekýnů a účastnit se s ním kickboxerských turnajů. Tréninky jsou sestaveny na základě norem kickboxerských svazů ČSK a ČSFU a jsou připravovány tak, aby na sebe systematicky navazovaly.

Všichni trenéři se účastní pravidelných školení s hlavními trenéry Harlekýnů, kterými jsou J. Smetana a M. Jíša, kteří jsou držiteli vysokoškolské trenérské licence: Univerzita Karlova v Praze FTVS – trenérství II. třídy. Svazu ČSK a ČSFU, a též držiteli rozhodcovské licence pro kickbox.

Cena kroužku je navýšena o zapůjčené vybavení.

Na kroužek s sebou:
– pohodlné sportovní oblečení
– pití

Keramika

Děti naučíme různé techniky práce s hlínou, glazurami a engobami. Pokud ve vaší škole nemáte pec, dovezeme výrobky vypálit do naší pece. V ceně jsou veškeré pomůcky.

Modelování a sochání z hlíny příznivě rozvíjí výtvarné cítění, procvičuje jemnou motoriku a schopnost soustředění. Pomáhá dětem tvořivou formou hlouběji poznávat sama sebe a své možnosti, rozvíjet kreativitu, fantazii i schopnost experimentovat a uvolnit se.

V jednotlivých lekcích se děti postupně seznámí se základními technikami zpracování hlíny, s použitím nejrůznějších pomůcek, jako jsou např. váleček, různá vykrajovátka, struny, rádýlka, houby, štětce či špachtle.  Děti se naučí, jak zpracovat svůj nápad s využitím vlastní kreativity až k dokončenému výrobku, který se může stát dekorací nebo pěkným a vítaným dárečkem.

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1150 Kč, z toho 500 Kč připadá na materiál. V některých školách je cena navýšena o pronájem výukových prostor.

Doporučujeme zakoupit pro kroužek naší metodickou pomůcku:

 Keramika pro děti: Všechny děti baví tvořit nápadité výrobky z keramické hlíny a kreativně je dobarvovat. Naše knížka děti navede, aby byl jejich výtvor nejhezčí a zároveň jim nechá prostor pro vlastní kreativitu. Knížka je doplněna fotkami s postupem výroby a hezkými obrázky. Knížku Keramika pro děti si můžete objednat u našich lektorů na kroužku nebo v naší  E-prodejně.

Cena knihy: 150 Kč Autorka: Daniela Padruňková  

Na kroužek s sebou:

– zástěra
– ručník či utěrka (na utření rukou)

Elektrotechnický kroužek

Eda Žárovka – rozzářený elektrotechnik, který doprovází Vaše děti na každém kroku. Spolu s ním se učí zacházet s různými zařízeními a budou zkoumat, jak fungují. Pod „dohledem“ světoznámých vědců a s využitím variabilní stavebnice Boffin poznávají svět kolem sebe a experimentují s elektřinou bez jakéhokoliv rizika – staví různé elektrické obvody, které blikají, hrají, točí se, přitahují kovové předměty, vyrábí elektřinu ze Slunce a mnohé další.

Dětem zdarma dodáme kompletní sadu technické stavebnice a pracovní sešit. Našim cílem je, aby již od prvních školních let děti získaly povědomí o fyzikálních zákonitostech kolem nich, zbavily se obavy z omylu a zároveň získaly respekt k zákonům přírody.

Díky naší unikátní metodice si mohou děti od 1. třídy ZŠ bezpečně vyzkoušet pokusy s elektřinou.

Elektrotechnický kroužek přináší nový pohled na výuku fyziky a technicky orientovaných oborů.

Všichni naši lektoři jsou odborně školeni a vlastní příslušný certifikát.

Veškeré vybavení na kroužek do školy sami dodáme. V kroužku jsou dodržována základní pravidla bezpečnosti a každý má možnost si vše samostatně vyzkoušet!

Obsazenost 8 až 12 dětí (při tomto počtu budou k dispozici 3 až 4 sady stavebnice Boffin).

Na kroužek s sebou:

– pracovní sešit
– psací potřeby

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 1150 Kč, a to včetně pomůcek a pracovního sešitu s metodikou. V některých školách je cena navýšena o pronájem výukových prostor

Futsal

Futsal je vlastně zmenšená varianta nejpopulárnější hry planety, fotbalu. Hraje se na menším hřišti a s menším počtem hráčů. Proto je futsal nejlepší kroužek pro všechny, kdo mají rádi fotbal a chtějí si užít radost ze hry a sportování s kamarády! Vhodný i pro holky.

 Na kroužku neučíme „jen futsal/fotbal“, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.

Futsal je rychlejší obdoba fotbalu, jde o složeninu ze dvou španělských slov: FUTbol, který značí, že jde o „fotbalovou hru, a SALa, což připomíná, že tento sport se na vrcholné úrovni hraje pod střechou, tedy ve sportovních halách. Proto je futsal vhodný jako celoroční kroužek, jelikož se hraje v tělocvičně za každého počasí. Futsal je velmi levný sport a navíc velmi jednoduchý na nácvik a trénink: základem je sportovní obuv vhodná do tělocvičny a futsalový míč se sníženým odskokem, který je pro děti lepší na ovládání než velký fotbalový míč. V Kroužkách dbáme na vyškolené lektory, kteří jsou školeni dle nejnovější metodiky práce s dětmi.

Náplň hodin:

1. – 2. třída

Cílem je naučit děti mít míč u nohy, neodkopávat balón, ale hlavně s míčem běhat a míč ovládat. Tento věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností (tj. osvojit si dovednosti s míčem). Důležité je, aby měl každý hráč svůj míč (ideálně vel. 1, malé míče).

Základní ovládání míče na místě (ovládání míče podrážkou) Dribling s míčem (ovládání míče pravá a levá noha), nejprve na místě, poté v pohybu Naučit neodkopávat míče, ale hlavně se s ním pohybovat Základní pravidla futsalu (míč se nechytá do ruky, co je to faul atd.) Nahrávky (není cílem naučit děti bezchybně nahrávat, ale vysvětlit a ukázat techniku nahrávání – placírka, zastavení míče a následně nahrávka)

Hodina probíhá formou:

 • ukázat, vysvětlit a naučit (důležité je časté opakování, jak a co mají dělat, a proč).

Motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj (opičí dráhy, úponová cvičení, lehká gymnastická a atletická cvičení)

Na konci 30. lekce by měly děti umět:

 • Cíl – mít míč pod kontrolu
 • NEODKOPÁVAT
 • Základní ovládání míče v klidu a v pohybu
 • Nahrávky v klidu
 • Obeznámení s jednoduchými pravidly

3. – 4. třída

Cílem je naučit děti mít míč u nohy, neodkopávat balón, ale hlavně s míčem běhat a míč ovládat. Tento věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností (tj. osvojit si dovednosti s míčem). Důležité je, aby měl každý hráč svůj míč (ideálně vel. 1, malé míče).

Na konci 30. lekce by měly děti umět:

 • Velmi dobře ovládat míč oběma nohama
 • Alespoň 2 kličky
 • Přesně nahrát a vystřelit
 • Nahrávka a střela všemi způsoby (obě nohy, placírka, nárt atd.)
 • Dobrá orientace a postavení na hřišti (obránci a útočníci)

5. a vyšší třída

Cílem je naučit hráče, aby se uměl sám rozhodovat na hřišti, orientovat se s míčem i bez míče. Dítě se bude učit prosadit se 1 na 1, 1 na 2. Dokonalé ovládání míče by mělo být samozřejmostí a u hráčů by nemělo být žádné zbytečné odkopávání.

Na konci 30. lekce by měly děti umět:

 • Vedení míče s hlavou nahoře
 • Hráč je schopen zvládat pokročilá cvičení (kombinace, zakončení)
 • Schopnost se orientovat na hřišti, náběhy atd.
 • Střela a nahrávka oběma nohama

Na kroužek s sebou:

 • pohodlné sportovní oblečení 
 • sportovní obuv do tělocvičny 
 • míč č. 1 (lze objednat na našem E-shopu)
 • lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena kroužku navýšena o pronájem tělocvičny.

Doporučujeme zakoupit našim hráčům míč:

MINI fotbalový míč velikost číslo 1 K lepšímu vývoji a zdokonalování dovedností je ideální, aby měl každý hráč svůj míč. Na Kroužky doporučujeme míč velikosti číslo 1 (častokrát není označen číslem, důležité je, že se jedná o malý balón). Míč lze zakoupit prostřednictvím našeho E-shopu. Cena míče: 200 Kč

Florbal

Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv. Kromě toho 2x ročně pořádáme velký florbalový turnaj, kde vám děti předvedou, co se na florbalu naučily.

Florbal je jedním z nejpopulárnějších sportů u nás, který se těší především u dětí obrovskému zájmu. Snad pro svou nenáročnost a zároveň atraktivitu se florbal v ČR brzy zabydlel. Na lekcích se děti všestranně rozvíjejí nejen v samotné hře, ale i v pohybových schopnostech a dovednostech, které v dětech vyvolají dobré sportovní návyky. Důraz není kladen až tolik na výsledek hry, jako spíše na prožitky, dobrý pocit ze hry a výbornou atmosféru včetně začlenění všech členů skupiny do kolektivu.

U nás se mohou děti těšit na velký florbalový turnaj, který tradičně pořádáme pro naše kroužky florbalu ze všech základních škol, kde naše kroužky probíhají. Na turnaj se všichni děti těší a i díky velkému zájmu o florbal se čím dál tím více zvyšuje kvalita nejen turnaje, ale i samotných hodin, ve kterých se děti na turnaj připravují.

      

Náplň hodin:

 1. – 2. třída  

Cílem je naučit děti ovládat hokejku, neodpalovat míček, naučit se s míčkem běhat. Vysvětlit základní pravidla (co je vysoká hůl, co je sekání) a bezpečnostní prvky, tak aby nemohly, ani omylem, ublížit ostatním dětem okolo sebe. Rozvíjet všeobecné pohybové návyky a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, lehká gymnastická či atletická cvičení).

Na konci 30. lekce by měly děti umět:  

 • Základní držení hole (hůl držet oběma rukama)  
 • Dribling s míčkem v klidu a v pohybu (forhend/bekhend)  
 • Vedení míčku na hokejce  
 • Neodpalovat míček, ale hlavně se s ním pohybovat  
 • Základní pravidla florbalu (vysoká hůl, sekaní a jiné fauly atd.)  
 • Střelba z místa a z pohybu

 

3. – 4. třída

 Na konci 30. lekce by měly děti umět:  

 • Orientovat se na hřišti (neběhat všichni za míčkem)
 •  Umět velmi dobře ovládat hokejku
 •  Vědět, co udělat s míčkem, přesně nahrát a vystřelit
 •  Střela všemi způsoby (forhend, bekhend, tahem, příklepem)  
 • Nahrávky v pohybu  
 • Rozlišit herní činnosti jednotlivce (obránci/útočníci)

 

5. a vyšší třída

Na konci 30. lekce by měli děti umět:

 •  Hráč už by se měl umět sám rozhodovat na hřišti  
 • Orientace s míčem i bez míčku  
 • Umět se prosadit 1 na 1, 1 na 2  
 • Dokonalé ovládání hole  
 • Vedení míčku s hlavou nahoře  
 • Střela z různých pozic  
 • Hráč je schopen zvládat pokročilá cvičení (kombinace, zakončení)

Na kroužek s sebou:

 •  pohodlné sportovní oblečení 
 • sportovní obuv do tělocvičny 
 • florbalová hůl (lze objednat na našem E-shopu)
 • florbalový míček 
 • lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena kroužku navýšena o pronájem tělocvičny. 

Jak vybrat florbalovou hůl pro Vaše dítě?

O výběru správné florbalové hole rozhoduje více parametrů, zde vás seznámíme se základními z nich. Pokud se rozhodnete kupovat hůl z naše E-shopu a nevíte, jak má být hůl správně zahnutá či velká, níže je popsán krátký návod, jak správně vybrat hůl pro Vaše dítě. Lektor po objednání a zaplacení hůl donese na nejbližší hodinu, a pokud by hokejka nebyla optimální, není problém jí vyměnit a na další hodinu přinést vhodnou hůl.

Zahnutí hole  

Zahnutí hole je nejdůležitější faktor při jejím výběru. Nedoporučujeme hole s rovnou čepelí prodávané v obchodních řetězcích, protože velmi negativně ovlivňují práci s míčkem. Rozlišujeme levé a pravé zahnutí hole. Pokud hůl (doma postačí například násada od koštěte) drží levou rukou dole, jedná se o „levou hůl“, pokud drží pravou ruku dole, jedná se o „pravou hůl“. Ve většině případů vezme Vaše ratolest hůl do ruky intuitivně, prostě mu to jde na jednu stranu mnohem lépe než na druhou.

Shrnutí

 Pokud držíte hokejku klasickým způsobem – levá ruka dole – zvolte zahnutí levé, pokud držíte hokejku tak, že pravá ruka je dole, zvolte zahnutí hole pravé.

Délka hole  

Druhým nejdůležitějším parametrem je délka hole. Častou chybou u dětí je hra s holemi pro dospělé (délka 95 cm). Příliš dlouhá hůl překáží hráči při technice a krytí míčku, zhoršuje jeho střelbu a hlavně nerovnoměrně zatěžuje hráčova záda a hrozí jejich zranění. Správná délka hole je k hráčovu pupíku, maximálně 4 cm nad. Zde je orientační tabulka pro správný výběr délky hole. Proto se raději před objednáním poraďte s lektorem, který Vám nejlépe poradí s optimální velikostí a zahnutím hole pro Vaše dítě.

Výška hráče         Délka hole  

100 – 120 cm          65 cm  

120 – 140 cm          75 cm  

140 – 165 cm          85 cm  

165 – 190 cm          95 cm  

nad 185 cm           101 cm

Certifikát hole

 Pro bezpečnost hráčů je důležité, aby hole byly certifikované Mezinárodní florbalovou federací IFF. Všechny certifikované hole jsou označené logem. Tyto hole jsou testovány, aby nebyly nebezpečné jejich majiteli ani ostatním hráčům na hřišti a nehrozilo jim zranění (např. fraktura nohou) při kontaktu s nimi. Certifikacím věnujte, prosím, zvýšenou pozornost, neboť v obchodních řetězcích se stále prodává mnoho necertifikovaných holí. Zvláště nebezpečné jsou pak hole s hliníkovými a duralovými tyčemi (poznáte je tak, že jsou těžké a nepruží. Na našem E-shopu si můžete koupit certifikované hole, které používají hráči v nejlepších klubech v ČR.

Tvrdost hole (flex)  

Výběr správné tvrdosti hole je dán hlavně váhou hráče a s ní související silou. Zvolíte-li si příliš tvrdou hůl, nebude při střelbě dostatečně pružit a střela tak bude slabší. Měkčí hůl také obvykle znamená lepší kontrolu míčku. Čím vyšší je uváděné číslo (např. 27 mm), tím je hůl měkčí. Obecně doporučujeme pro děti hole tvrdosti 30 – 40 mm.

Mezi další parametry ovlivňující výběr hole patří například tvar rukojeti (oválné, kulaté), jejichž volba je však individuální záležitostí. Ve specializovaných florbalových prodejnách Vám s výběrem nejvhodnější hole pro Vaše dítě jistě ochotně poradí.

Hra na flétnu

Na kroužku flétny se děti hravě a nenásilně seznámí s prvním jednoduchým hudebním nástrojem. Naučí se základní noty, vnímat rytmus a správně a zdravě dýchat. V malých skupinkách okolo 5-8 dětí si zahrají podle naší unikátní metodiky jednoduché či složitější písničky – dle jejich individuálních schopností.

V mateřské škole v kroužku flétny pískáme pro radost a pro zdraví!  Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí s hudbou. S notami a pískáním se děti seznámí pomocí barev a „notových kamarádů“.

S prvními krůčky ve světě hudby dětem pomáhají dvě malé myšky Foukalka a Pískalka v naší metodické knize S flétnou a zvířátky do hudební pohádky napsanou přímo naším dlouholetým odborným a oblíbeným metodikem, panem Alešem Sedlmaierem. Jedná se o vhodný materiál k výuce hry na zobcovou flétnu v mateřských školách, který doporučujeme k zakoupení přímo na našem E-shopu.

Pokud se malé dítě rozhodne hrát na hudební nástroj, má ještě celé mládí a i celý život na to, aby v tomto ušlechtilém konání pokračovalo. Není proto nutné hned na začátku umět zahrát mnoho lidových písniček a zvládat hrát mnoho tónů, většinou na úkor správné techniky hry na zobcovou flétnu. Raději se zaměřujeme na rozvíjení potřebných základních dovedností: práci s dechem, správné držení nástroje a artikulaci.

Na základní škole se děti naučí několik prvních hmatů na flétnu (v případě úplných začátečníků) a s pomocí našeho lektora si zahrají známé i neznámé písničky. Ti starší a zvídavější se naučí přečíst noty a zahrát samostatně. V kroužku je kladen důraz na to, aby hraní na flétnu pro děti nebylo nepříjemnou povinností, která v tomto věku nahrazuje tak důležitou hru. Našim cílem je přirozená radost z muziky a láska k hudbě na celý život.

Děti z kroužku úspěšně vystupují na naší akci Kroužkovaná podívaná, která probíhá 2x ve školním roce (zima, jaro), či přímo na akcích školy, školky (besídky, akademie aj.), kde mají možnost ukázat, jaké pokroky v kroužku udělaly a jaké písničky či dokonce klasické skladby se naučily.       

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 850 Kč. V některých školách je cena kroužku navýšena o pronájem výukových prostor.

Doporučujeme zakoupit flétnistům tyto pomůcky:

kniha: S flétnou a zvířátky do hudební pohádky

Náš dlouholetý lektor a metodik Mgr. Aleš Sedlmeier vytvořil – na základě svých letitých zkušeností s výukou kroužku flétny – noty, díky kterým se děti od jednoduchých cvičení až po lidové písničky naučí hrát na flétnu zábavnou a přirozenou formou. Tato škola hry na zobcovou flétnu je určena pro předškolní děti ve skupinové i individuální výuce. Ojedinělá publikace, která děti vede prvními krůčky k hudbě prostřednictvím zobcové flétny. Podle naší metodiky mohou děti vést nejen naši lektoři, ale také paní učitelky v MŠ, maminky, babičky a všichni, kteří své dítě podporují v hudebním cítění. Objednávejte na našem E-shopu. Cena knihy: 150 Kč Autor: Aleš Sedlmeier

 

 kniha: Veselá flétnička

Vesele ilustrovaná knížka děti provází od nejjednodušších tónů až po lidové písničky. Díky přiloženému CD mají děti možnost zahrát si na flétničku kdykoliv s doprovodem dalších hudebních nástrojů nebo zpěvem paní učitelky. Knihu napsala a CD nahrála Mgr. Martina Koutná, která v této metodice vychází ze své dlouholeté praxe a oblíbených písniček. Určena je začátečníkům od 4 do 12 let. A lze ji zakoupit prostřednictvím objednávky na našem E-shopu.

 

Cena knížka + CD: 200 Kč

Autorka: Martina Koutná

FletnaHrátky s flétnou, písničkami a pastelkami  Ideální knížka pro začínající malé hudebníky od 4 do 9 let. Knížka představuje základy techniky hry na zobcovou sopránovou flétnu, základy hudební nauky (noty, rytmy atd.), to vše velmi zábavnou formou. Knížka je doplněna obrázky k vybarvování a zároveň velkým množstvím známých lidových písniček a říkadel. Tato učebnice hry na flétnu je jednou z nejrozšířenějších v českých mateřských školách a na základních a uměleckých školách a bude malým hráčům ideálním průvodcem při cestě světem hudby. Lze objednat prostřednictvím našeho E-shopu.  Cena notové knihy: 200 Kč Autorka: Iveta Hlavatá

 

Hudební nástroj – flétna

Naši zkušení lektoři vybrali z široké nabídky zobcových fléten kvalitní 3-dílnou sopránovou flétnu AULOS. Tato flétna má všechny rozměry jako klasická flétna (nikoliv dětská flétna z hračkářství), je z odolného a kvalitního plastu, a díky dobré konstrukci drží čisté tony. Není těžká a je tak vhodná i pro nejmenší děti. V ceně je nástroj, látkové pouzdro, vytěrák, tabulka hmatů. Lze ji zakoupit prostřednictvím našeho E-shopu.  Cena nástroje s vybavením: 250 Kč

 

Náš eshop

Divadlo a dramatika

Děti naučíme bez ostychu komunikovat, prosadit se, recitovat. Prohloubíme jejich fantazii, naučíme je správně mluvit, podpoříme kamarádské vztahy ve skupině a v neposlední řadě v kroužku připravíme divadelní představení, s kterým se vám děti pochlubí třeba na Kroužkované podívané na konci školního roku      

Divadlo a dramatika působí pozitivně na všechny stránky dětské osobnosti, např. na vyrovnanost, sebedůvěru, správnou výslovnost, hravost a nápaditost. Veselými básničkami, řadou etud, přirozenou improvizací, pohybem a spoustou dalších tvůrčích činností budou děti směřovat ke společnému pohádkovému vystoupení v divadle.

Děti se zábavnou formou učí základním pravidlům dramatické hry, tj. aktivní účasti na společné hře a základním prvkům pohyblivosti, pružnosti či obratnosti. Získávají schopnosti uvolnit se, soustředit se a pohotově reagovat, dochází i k rozvoji sociability, stejně tak k rozvoji schopnosti být individuální i umět se zapojit do kolektivní práce a aktivně zapojit všechny smysly.
 Dále se seznámí se základy prostorového cítění a naučí se jednoduchý rytmus a dynamiku zvládnout pohybem, zvukem i slovem.

Na kroužek s sebou:

 • psací potřeby
 • poznámkový blok/sešit
 • lahev s pitím
 • další dle domluvy s lektorem

     

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem vhodných prostor

X

Deskové hry a šachy

V partě kamarádů budeme za pomocí  moderních i tradičních her rozvíjet paměť, logické myšlení, strategické myšlení, spolupráci i fantazii.

Děti si při hraní deskových her zdokonalují také jemnou motoriku, logické myšlení, fantazii a tvůrčí myšlení. Učí se soustředění a spolupráci i zvládání neúspěchu. Ale především, hraní děti baví! A při královské hře – šachy – děti rozvíjí paměť, přesnost, vůli. Základy šachu zvládnou i děti mladšího školního věku.

Veškeré deskové i karetní hry a další herní pomůcky dětem zapůjčíme na kroužku.

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem vhodných prostor.

Bojové sporty a sebeobrana

Komplexní sportovní průprava dětí, které učíme koordinaci, obratnosti, rychlosti, postřehu a základním prvkům sebeobrany. Podporujeme kamarádství a spolupráci. Agresivitu a útočnost v našich kroužcích nenajdete. Kroužek je vhodný i pro dívky.

Děti seznámíme s nejznámějšími druhy bojových sportů – karate, judo, kick box atd. Naším cílem je i ty nejmladší děti naučit zautomatizované reakce sebeobrany pro případné napadení. Jde o sportovní průpravu a přípravu pro intenzivní konkrétní bojové umění. V kroužku dbáme na sportování pro zdraví, zvyšujeme fyzickou kondici, obratnost, psychickou vyrovnanost, sebedůvěru, čestnost a kamarádství. 

Náplň výuky:

Po úvodní části lekce složené z nástupu s pozdravem dochází k postupnému zvyšování tepové frekvence, která je důležitá pro funkční a metabolickou přípravu organismu. Následuje dynamický strečink, tedy protažení svalových partií, které budou zatěžovány. Při nácviku nových pohybových dovedností je důležitá perfektní ukázka doprovázena slovním výkladem, kde jsou děti také upozorněny na nejčastější a největší chyby. Po ukázce následuje nácvik. Lekce dále zahrnují cvičení zaměřená na rychlostně silový rozvoj, cvičení krátkého trvání a prováděné maximální intenzitou (sprinty, skoky, běhání po čtyřech, štafetové běhy s obměnami apod.).

Všeobecné prvky, které se děti naučí:

 • Kotoul vpřed a vzad  
 • Přemet stranou (základ)
 • plížení na zádech a na břichu  
 • Mosty (na rukou a na ramenou)  
 • Všeobecná flexibilita – protahování
 • Specifické prvky (oblast bojových sportů)
 • Pádová technika (pády vzad a vpřed, případně stranou)  
 • Základy přetahů, přetlaků a držení soupeře (v různých pozicích)  
 • Navázání kontaktu (snaha chytit nebo dotknout se soupeře, zabránění kontaktu protivníkem)
 • Obrana proti objetí, škrcení a držení zápěstí  
 • Základní dovednosti (polohy, přechody mezi polohami, pohyby paží, nohou, způsoby navazování doteku apod.)

Důležité výstupy z kroužku Bojových sportů a sebeobrany jsou:  

 • Vést děti k přirozeným projevům soutěživosti a bojovnosti v souladu s dodržováním fair play  
 • Podporovat sebekontrolu  
 • Nebát se kontaktu s partnerem  
 • Učit dětem dobrému a špatnému kontaktu
 •  Učit odpovědnosti k sobě navzájem  
 • Učit předcházení nebezpečným situacím

Na kroužek s sebou:

 • pohodlné sportovní oblečení
 • sportovní obuv do tělocvičny
 • lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 750 Kč, a to včetně pomůcek a příslušného vybavení. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor/tělocvičny.

Tenis

Hlavním cílem kroužku tenisu je probudit v dětech všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení si základů tenisové techniky. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou tak, aby vzbudily u dětí zájem o tento individuální raketový sport. Výuka probíhá v malých skupinách v počtu max. 5 dětí, protože je nutné věnovat se všem s velkou péčí tak, aby si děti udržely koncentraci po celou hodinu.

Tenis je skvělým sportem pro děti a to všech věkových kategorií. Snažíme se dětem nabídnout v našich kroužcích možnost seznámit se s tímto sportem, kterému se pak dále mohou věnovat celý život. Herní a zábavnou formou, tedy pro děti nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a aktivitu, se snažíme v dětech zvýšit a zdokonalit základní rozvoj dítěte, a to hlavně v oblastech:  motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální a zdravotní.

Ačkoliv je tenis sport pro jednotlivce a děti se tak učí i poznat aspekty individuálního sportu, tak zároveň dbáme na kolektivní práci a chceme naučit děti být současně i členem týmu. Děti jsou rozděleny do skupinek dle věku a případné úrovně.

Náplň hodin:  Cílem kroužku je, aby si děti osvojily základní tenisové techniky, aktivně trávily volný čas a rozvíjely své pohybové dovednosti. Pravidelná všestranná průprava děti naučí základním pohybovým návykům. Při tenisové hře se rozvíjí vůle, cílevědomost, rychlý odhad situace a rychlá reakce, taktické myšlení a schopnost dlouhého soustředění.

Na konci 30. lekce by měly děti umět:  Správně držet raketu  Znát základní pravidla tenisu (bodování, postavení při podání atd.)  Techniku jednoduchých úderů Podání  Pohyb na kurtu, základní postavení  Základní pohybové dovednosti

Pokud ve škole Vašeho dítěte není k dispozici síť, dodáme vlastní.

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení
– sportovní obuv do tělocvičny
– tenisovou raketu a míček
– lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 950 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem tělocvičny.

Badminton

Badminton je v současné době jeden z nejoblíbenějších individuálních sportů u dětí. Děti si procvičí postřeh, kondici a protáhnou si celé tělo. Zároveň je tato olympijská disciplína bude bavit.

Badminton je individuální olympijský raketový sport. A stále více oblíbený u dětí od 6 let! Badminton se velmi rychle rozvíjí a patří k technicky nejnáročnějším sportům. Proto je nejdůležitější podchytit vhodný vývoj dítěte a předat mu správné základy. Proškolení lektoři naučí Vaše děti správnému držení rakety, technice úderů a pohybu na hřišti. Po absolvování kroužku by děti měly být schopné si zahrát samostatný zápas přes síť i s delšími výměnami.

    

Náplň hodin:

Začátečníci

Cílem je seznámit děti s tímto rychlým a zajímavým sportem, ukázat kouzlo badmintonu a naučit všechny zájemce správně držet raketu, jak odpálit košíček a obeznámit se základními pravidly badmintonu. Děti se budou zábavnou a nenásilnou formou seznamovat s badmintonem. V rámci kroužku se všichni naučí všeobecné motorice pohybů, koordinace oko-ruka a rozvíjet pohybové návyky a obratnost (pomocí opičí dráhy, různých úponových cvičení, lehké gymnastiky či atletických cvičení).

Na konci 30. lekce by měly děti umět:

- Správně držet raketu
- Znát základní pravidla (počítání, postavení při podání atd.)
- Techniku jednoduchých úderů
- Podání
- Pohyb na kurtu, základní postavení
- Základní pohybové dovednosti

Pokročilí

Cílem je prohloubit základní dovednosti a zvýšit u dětí zájem o tento atraktivní sport. Děti na lekcích rozvíjí své primární znalosti badmintonu a zdokonalují se v samotné hře. Hráči by na konci výuky měli být schopni odehrát napínavé utkání s velkým počtem krásných výměn.

Na konci 30. lekce by měly děti umět:

- Držet rakety forhendovým a bekhendovým stylem
- Techniky různých úderů (forhend, bekhend)
- Podání bekhendem
- Orientace na kurtu (dvouhra, čtyřhra)
- Obratnostní cvičení, koordinace pohybu

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení
– sportovní obuv do tělocvičny
– badmintonovou raketu (lze objednat prostřednictvím našeho E-shopu)
– lahev s pitím

Pokud škola nemá badmintonovou síť, dodáme do školy vlastní.

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena kroužku navýšena o pronájem tělocvičny.

 

 

Badmintonová raketa Wish Carbon 777– materiál ramu Alu / ocel – váha 100 – 104g – síla výpletu 8 – 9 kg – pro začínající a mírně pokročilé hráče.

 

Raketu si můžete objednat u našich lektorů na kroužku nebo v naší E-prodejně.

Cena: 350 Kč

Atletika pro děti

Atletická přípravka se zaměřuje na pohybovou průpravu dětí a díky své rozmanitosti je tak vhodným sportem pro děti. Pohyb je jedním ze základních projevů člověka. Děti mohou svoje pohyby usměrňovat a pravidelně sportovat už od nejmladšího věku. Základem pro sportovní přípravu dětí je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných pohybových dovedností a schopností.,

Děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především se budou pohybem bavit! Spolupracujeme s Českým atletickým svazem. Máme vlastní pomůcky a vybavení a děti naučíme správnou techniku běhu, hodu, skoku do dálky, koordinaci pohybu. Chceme dětem poskytnout kvalitní a komplexní atletickou přípravu pro jejich budoucí sportovní specializaci. Každý účastník od nás dostane vlastní „Deník mladého sportovce“, který mu bude sloužit k zaznamenávání svého tréninku a ke kontrole svého rozvoje.

Náplň hodin:

Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si osvojí základní pohybové dovednosti:

Chůze a běh – střídat chůzi a běh, měnit rychlost, reagovat na signál (změna směru i rychlosti), chůze vzad, chůze a běh s překračováním a přebíháním různě vysokých překážek apod.

Poskoky a skoky – na místě, vpřed, vzad, stranou, snožmo, po jedné noze na místě, vpřed, skoky přes švihadlo, výskoky na zvýšenou plochu, seskoky.

Plazení a lezení – ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo, vylézání a slézání po žebřinách.

Převaly – z polohy leh (válení sudů), z polohy sed skrčmo, dřep (kolébka).

Manipulace s míčem – podávání, hod obouruč, jednoruč, chytání po dopadu na zem, chytání do dlaní, kop před sebe, přihrávky o stěnu.

 

Na kroužek s sebou:

– pohodlné sportovní oblečení
– sportovní obuv do tělocvičny
– Deník mladého sportovce
– lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 700 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor/tělocvičny

Angličtina pro nejmenší

 Hlavní cíl kroužku Angličtina pro nejmenší je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život a který je již nyní jeho každodenní součástí. Dnešní svět vyžaduje znalost několika jazyků, tak proč si neosvojit správné a vědomé používání toho nejrozšířenějšího? Angličtina se pro Vaše děti stane branou do světa poznání.

S využitím naší vlastní metodiky, nových pracovních listů, ale i dalších pomůcek a CD budujeme u dětí základy anglického jazyka. Hrajeme hry a divadlo, zpíváme a malujeme. Učíme se slovíčka a říkadla.

Při práci s dětmi vycházíme především z jejich prožitku – to, co je baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno.

Snažíme se, aby každá lekce děti zaujala a motivovala k přirozenému mluvení a myšlení v cizím jazyce. Podle věku a úrovně znalostí v každé skupině zvolí lektor nejvhodnější metody a nastaví náročnost výuky. Lekce mohou probíhat 1x nebo 2x týdně.

Na kroužek s sebou:

 • výukový materiál – knížka
 • desky s pracovními listy
 • psací potřeby

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 700 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem proctor. Doporučujeme objednat pro naše malé angličtináře hravou knížku:

 

Navštivte náš E-Shop

Konverzace v Angličtině

Hlavní cíl kroužku Konverzace v angličtině je dále rozvíjet cit pro jazyk a vztah dětí k angličtině, se kterou se dnes setkávají na každém kroku – čím dál častěji i ve formě hojně používaných anglikanismů v českém jazyce.

Náš lektor bude úzce spolupracovat s paní učitelkou Vašeho dítěte, postupovat podle vzdělávacího programu a procvičovat školní látku. Formou konverzace a her, na které v povinné školní docházce nezbývá čas, zafixujeme dětem slovíčka, fráze i gramatiku.

Smyslem je, aby byla angličtina pro děti hravá, výuka poutavá, zajímavá a obohacená o střídání činností. Učení pak děti více baví a lektorovi se tak daří dětem položit pevné základy jazyka, na kterých budou moci v životě dále stavět.

K výuce formou her mají děti radostný přístup. Zábavným způsobem jsou motivované k aktivnímu používání anglického jazyka, jelikož potřebují rozumět vybraným výrazům a užívat je při pohybových aktivitách a dalších činnostech. Během plnění nejrůznějších úkolů získávají jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji než při běžném pasivním učení.

Na kroužek s sebou: – výukový materiál – učebnice – psací potřeby

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 700 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem výukových proctor.

Aerobik a moderní tanec

Sportovní a taneční aerobik, snadné a postupně náročnější choreografie. V průběhu roku se děti naučí nejen vnímat rytmus a cítit hudbu, ale také spoustu sestav a choreografií. S tím nejlepším pak vystoupí na naší velké Taneční soutěži a Kroužkované podívané!

Tanečky a dětský aerobik v mateřské škole

V mateřské škole dbáme při nácviku jednoduchých choreografií především na ladnost pohybu a správné držení těla. Důraz klademe na zábavnou a hravou formu taneční lekce. Kroužek je vhodný pro všechny holky i kluky, kteří mají rádi pohyb a hudbu. Měly vaše děti na dovolené rády minidisko? Pak je pro ně náš kroužek tanečků ten nevhodnější! Tancování a zábavná choreografie je bude bavit!

Aerobik a moderní tanec v základní škole

V základní škole hravou a přirozenou formou rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti, muzikálnost, vnímání hudby a zdravé držení těla. Děti se v našich zábavných lekcích mohou těšit na sestavy a choreografie různých tanečních stylů a žánrů: aerobic, disko-dance, hip-hop, možné je zařadit i lidové tance, balet či latinskoamerické tance. Hlavním cílem kroužku je nadšení a radost z pohybu.

Přestože se v posledních letech objevilo velké množství nových tanečních stylů, jako je např. zumba, port-de-bras, latino dance atd., aerobik se stále drží mezi nejoblíbenějšími sporty nejen u dětí, ale i u dospělých. Je nerozlučně spjat s moderní hudbou, atraktivním sportovním oblečením a zdravým životním stylem. Přitažlivý obsah a forma lekce děti nejlépe přiláká k jakékoliv pohybové aktivitě, proto jim nabízíme širokou škálu nových možností, které je zaujmou. Naším cílem je, aby děti při cvičení zažily radost z pohybu a dobrý pocit z toho, že něco zvládly. Z počátku nám nezáleží na přesném kopírování pohybů lektorky – při prvních pokusech není „dokonalost” nezbytná. Hlavním cílem je potěšení a uspokojení z pohybu a ne pocit, že děti něco nezvládly a že cvičí špatně. Na kroužek s sebou: pohodlné sportovní oblečení taneční sukénku vhodnou sportovní obuv lahev s pitím

Cena kroužku za pololetí (15 lekcí) je 650 Kč. V některých školách je cena navýšena o pronájem prostor/tělocvičny.

Pro naše malé tanečnice doporučujeme zakoupit tyto pomůcky:

Taneční sukénky

V krásné tylové sukénce půjde vaší holčičce tancování skoro samo. Můžete si vybrat ze tří něžných odstínů – bílé, růžové a fialové a ze dvou velikostí (S: pro holčičky ve věku 3-5 let, M: pro holčičky ve věku 5-7 let). Sukénka je ušitá z kvalitního materiálu a pochází z české výroby. A můžete si ji objednat prostřednictvím našeho E-shopu.

Cena: velikost S – 290 Kč, velikost M – 310 Kč

 

Tanečky a aerobik pro děti

Vesele ilustrovaná knížka, jejíž součástí je CD s písničkami zpěvačky Míši Růžičkové a rytmickými říkadly Mgr. Hanky Toufarové. Každá písnička nebo říkadlo je v knížce doplněno choreografií aerobiku nebo dětských tanečků. Všechny holčičky a všichni kluci si můžou zatancovat i doma a rodičům předvést, co nového se v kroužku naučili. Knížka s CD je určena především pro děti od 3 do 10 let. Lze ji zakoupit prostřednictvím našeho E-shopu. Cena knížka + CD: 250 Kč Autorky: Mgr.Hana Toufarová a Michaela Toufarová

 

Navštivte náš E-Shop

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.